* Otoklav, buhar türbinleri gibi ani buhar çekişi olan endüstriyel makinelerin olmazsa olmazıdır. Eğer bir makinede ani buhar çekişi var ise kesinlikle buhar kazanı kullanılmalıdır. Buhar kazanları 30-45 dakika gibi uzun sürelerde rejime girer haliyle bu süre içerisinde ani buhar çekişini karşılayabilecek buharı bünyesinde depolarlar.

* Buhar üretici seçimi yapılırken ani buhar çekim miktarı göz önüne alınmalı, bu değerler çok yüksek ise sisteme bir buhar aküsü ilave edilmeli ya da kısa sürede 3-4 dakikada devreye giren bir su borulu buhar jeneratörü konulmalıdır.

* Eğer bir işletme katı yakıt ile buhar üretmek istiyorsa buhar kazanını tercih etmelidir. Katı yakıtın buhar üreticisine beslenmesinden 10-15 dakika sonra dahi buhar üreticisine enerji girdisi sağlaması sebebiyle bir tahribata yol açmaması için fazla su hacmine ihtiyaç vardır. Günümüzde kısa sürede buhara kalkan az su hacimleri ile tanınan buhar jeneratörleri maalesef katı yakıtlı da üretilmekte ve satılmaktadır. Bu cihazların su hacminin az olması sebebiyle yüksek basınç prosestadı tarafından katı yakıt beslemesi durdurulsa dahi stokere beslemesi yapılmış yanması devam eden katı yakıtın yaratacağı ısı ile meydana gelen basınç yükselmesini emniyet sistemler ile abzorbe edemediğinde kullanıcılar için üzücü sonuçlara ve maalesef tahribatlara yol açmaktadır.

Bir buhar kazanının veriminin en yüksek olduğu yükleme durumu %80 yük durumudur. Dolayısı ile seçilecek buhar kazanı kapasitesinin 1/5 oranında büyük olması öncelikli seçim kriteridir.

*İşletmenin ihtiyacı olan buhar gün içerisinde çok fazla değişiklik gösteriyorsa örneğin 1,5-2 kat farklar var ise kesinlikle buhar kazanı yedekli düşünülmeli, ortak tek bir kollektör üzerinden çekvalf karşı dengelemesi ile buhar ihtiyacı arttığında yedek buhar jeneratörü otomatik olarak devreye girmeli ve rejim sağlanmalıdır.

* Düşük basınçta buhar kullanan, kazan dairesinden uzak olan cihazlara buhar yüksek basınçta götürülmeli ve burada basınç düşürücü yardımı ile istenilen basınç aralığına çekilmelidir, bu şekilde hem cihaza buhar daha küçük çapta boru ile götürülecek hem de daha kuru bir buhar elde edilmiş olacaktır. http://tsbenergy.com/

Bu alana reklam verebilirsiniz!
468 x 60 Reklam Alanı